Podpisanie umowy

2 grudnia  2019 roku w centrali ARiMR została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla projektu pn. „ ThermoEye – innowacyjny systemu poprawy dobrostanu trzody chlewnej”.

Pierwsze prace projektowe:

Zakup i przygotowanie infrastruktury dla UPP

W pierwszym zadaniu realizowanym przez firmę Smart Soft Solutions zostaną zrealizowane zakupy infrastruktury i podzespołów niezbędnych do przygotowania systemu diagnostycznego ThermoEye oraz jego instalacji w fermie hodowlanej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdującej się w Złotnikach. Urządzenia zainstalowane w klatkach będą rozszerzone o moduły kamer w świetle widzialnym oraz o zestaw czujników aktywności.

Jednocześnie trwają prace z zakresu upowszechniania wiedzy o projekcie i przygotowanie zamówień zgodnie z zasada konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.