Sprawozdanie z realizacji operacji

Główne korzyści, wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów operacji:
Głównymi korzyściami płynącymi dla adresata wyników operacji jest możliwość inteligentnego oraz zdalnego dozoru stada. Dzięki wykorzystaniu panelu ThermoEye, prowadzący stado może obserwować pojawiające się negatywne czynniki w dobrostanie zwierząt tj. wzrost temperatury oraz zmiany w ich zachowaniu. Dzięki temu rolnik może podjąć działania zapobiegające dalszej eskalacji ujemnych czynników zaburzających prawidłowy wzrost oraz dobrostan stada.

Krótkie podsumowanie operacji:
Głównym zadaniem projektu „ThermoEye – innowacyjny system ochrony dobrostanu trzody chlewnej” było opracowanie rozwiązań polepszających proces hodowli trzody chlewnej. Jednym z opracowanych rozwiązań jest system analizujący temperaturę zwierząt mierzonych bezobsługowo i bezdotykowo w trybie ciągłym.
Dodatkowym elementem, który był rozwijany podczas realizacji projektu wspiera poprawę dobrostanu zwierząt oraz pokazuje ogólną kondycję stada z wykorzystaniem kamer monitoringu i analizy wizyjnej ruchliwości. Zostało zainstalowane 21 systemów. ThermoEye monitorujących temperaturę w 4 gospodarstwach, które monitorowały łączenie około 500 zwierząt. Zostały zainstalowane 4 systemy wizyjne służące badaniom behawiorystki zwierząt. W związku z połączeniem w/w komponentów w jedną całość, została opracowana wielopoziomowa metodologia detekcji amonali temperaturowych oraz behawioralnych. Dzięki temu podejściu istnieje możliwość rozszerzenia analizy symptomów chorobotwórczych na wielu płaszczyznach. W trakcie badań zostały wyekstrahowane modele zachowań zwierząt (np. agresja), które negatywnie wpływają na przyrost oraz dobrostan zwierząt. Została również opracowana koniunkcja zależności, która obrazuje korelację wzrostu temperatury ciała zwierząt od ich zachowania oraz warunków środowiskowych.

Całkowity budżet operacji: 1529657,64 zł

Źródła finansowania operacji:
Finansowanie operacji ze środków własnych konsorcjantów oraz w ramach EFFROW.

Lokalizacja projektu:
PL712 Łódzki
PL418 Poznański
PL 415 Miasto Poznań
PL 713 Piotrkowski
PL 711 Miasto Łódź

Słowa kluczowe: chów i dobrostan zwierząt.
Termin realizacji projektu: 02.12.2019 – 10.05.2022
Liczba innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych do gospodarki: 1
Wartość wskaźników projektu: liczba opracowanych i wdrożonych rozwiązań w zakresie:
– znacznie udoskonalonych produktów: 1
– znacznie udoskonalonych technologii: 1
– znacznie udoskonalonych metod organizacji: 1