ThermoEye na I Gali Grup Operacyjnych EPI

5 kwietnia Spółka Smart Soft Solutions zaprezentowała efekt prac w ramach Grupy Operacyjnej EPI „Zdrowe Zwierzęta Zdrowa Żywność” na I-szej Gali Grup Operacyjnych, która odbyła się w Strykowie.

Pan Paweł Kielanowski opowiedział o wynikach badań oraz o przebiegu współpracy w grupie.