Partnerzy

SMART SOFT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Czym jest ThermoEye?

ThermoEye to system, dzięki któremu hodowca otrzymuje informację o wykryciu pierwszych objawów chorego zwierzęcia. Większość istniejących chorób trzody chlewnej posiada objawy temperaturowe. Pomiędzy wystąpieniem pierwszych podwyższonych temperatur zwierzęcia, a zmianą jego zachowania mija zazwyczaj co najmniej kilka godzin. W stadach większych niż 100 sztuk, zauważenie takiej zmiany na pojedynczym zwierzęciu jest niemalże niemożliwe.

W trakcie trwania choroby metabolizm zwierząt jest zmieniony. Początkowo konsumują one identyczną wartość paszy, ale ich przyrost jest zdecydowanie mniejszy co przekłada się na zwiększenie wskaźnika konwersji paszy FCR i właśnie dlatego detekcja wczesnych objawów jest tak istotna. Równie ważnym zastosowaniem ThermoEye jest monitorowanie loch w sekcjach porodowych. Dobrobyt lochy wpływa bezpośrednio na jej pokarm dla osesków. W trakcie jakichkolwiek zmian chorobowych u lochy, jakość pokarmu jest zdecydowanie gorsza co w bezpośredni sposób przekłada się na wolniejszy wzrost jej potomstwa.

Jak działa system ThermoEye?

Urządzenie ThermoEye jest instalowane w ogólnodostępnych i często odwiedzanych miejscach w chlewni. Takimi miejscami są między innymi automaty paszowe, stacje wagowe (sortujące), porodówki. ThermoEye do detekcji temperatury używa zjawiska termografii. Każde z urządzeń posiada wbudowane kamery termograficzne, które po instalacji skierowane są tak, aby z niewielkiej odległości (poniżej jednego metra) obserwowały zwierzęta.

W przypadku, gdy urządzenie wykryje temperaturę podwyższoną u danego zwierzęcia, zostaje ono wówczas automatycznie oznaczone farbą spożywczą. Automatyczne znakowanie odbywa się za pomocą spryskiwacza, który również jest wbudowany w urządzenie ThermoEye. Jednocześnie z oznakowaniem chorego zwierzęcia przesyłana jest informacja dla hodowcy, mailem lub SMS, o miejscu i czasie zdarzenia.

Gdzie można zainstalować ThermoEye?

ThermoEye 1000 – urządzenie przeznaczone do instalacji w tuczarniach w automatach paszowych. Temperatura zwierzęcia jest monitorowana około 3-4 razy dziennie – czyli dokładnie tyle razy, ile średnio zwierzę korzysta ze stanowiska do karmienia.

ThermoEye 2000 – urządzenie przeznaczone do instalacji w stacjach porodowych dla loch. Po zainstalowaniu odpowiedniej infrastruktury urządzenie można w prosty i szybki sposób przenosić na inne stacje porodowe. Lochy monitorowane są 24h/7, co umożliwia jeszcze dokładniejszą detekcję anomalii zdrowotnych.

ThermoEye 4000 – jest to urządzenie instalowane w tuczarniach, w stacjach wagowych/separacyjnych. Ta wersja urządzenia jest również przeznaczona do instalacji

ThermoEye 4000 – wersja dla stacji separacyjnych w sektorach grupowych loch w stacjach żywieniowych.

Co zyskujesz wybierając ThermoEye?

By móc opowiedzieć o zaletach urządzenia musimy spojrzeć w liczby.

Tucznik sprzedawany jest w średniej wadze 120 kg. W fazie wzrostu, od 30 kg do 120 kg, powinien on spożyć maksymalnie 280 kilogramów paszy. Tak, jak zostało to wcześniej wspomniane , metabolizm zwierząt w trakcie choroby jest zupełnie inny. Skupia się on wtedy na podstawowej funkcji – przeżycia, dlatego wraz z chorobą spada przyrost masy zwierzęcia względem spożytej paszy. Jak duże są to straty? By to zobrazować musimy spojrzeć na poniższą tabelę:
Jak widać na powyższej tabeli, 0,1 wskaźnika FCR odpowiada około 11 złotym. Stąd, zakładając, że jeśli posiadamy średni FCR w naszej chlewni na poziomie 2,7, wydajemy na paszę około 274 złotych. Eliminując zagrożenie w postaci niewykrycia choroby, jesteśmy w stanie zredukować wskaźnik FCR o nawet 0,27, co stanowi większy zysk na każdym zwierzęciu o 30 zł. Dodatkowym elementem jest redukcja śmiertelności, która wynosi około 1-2%. Śmiertelność występuję na różnych etapach chowu zwierząt, stąd ciężko dokładnie dokonać szacunku strat. Zakładając najbardziej korzystny rachunek, w którym zwierzę pada zaraz po przetransportowaniu, wówczas strata liczona jest od kosztu zakupu jednego zwierzęcia. Załóżmy, że importowany prosiak kosztuje 300 zł za sztukę, stąd dla padnięć zwierząt na poziomie 2%, przekłada się na 6 zł dodatkowej straty. Zmniejszając śmiertelność za pomocą stałego monitoringu zwierząt możemy zaoszczędzić dodatkowo około 3-4 złotych. Podsumowując, hodowca z użyciem systemu ThermoEye jest w stanie wypracować większy zysk nawet o 34 złotych na każdej sztuce tucznika!