Partnerzy

SMART SOFT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Czym jest ThermoEye?

ThermoEye to system, dzięki któremu hodowca otrzymuje informację o wykryciu pierwszych objawów chorego zwierzęcia.
Większość istniejących chorób trzody chlewnej posiada objawy temperaturowe. Pomiędzy wystąpieniem pierwszych
podwyższonych temperatur zwierzęcia, a zmianą jego zachowania mija zazwyczaj co najmniej kilka godzin. W stadach większych
niż 100 sztuk, zauważenie takiej zmiany na pojedynczym zwierzęciu jest niemalże niemożliwe. W trakcie trwania choroby
metabolizm zwierząt jest zmieniony. Początkowo konsumują one identyczną wartość paszy, ale ich przyrost jest zdecydowanie
mniejszy co przekłada się na zwiększenie wskaźnika konwersji paszy FCR i właśnie dlatego detekcja wczesnych objawów jest tak
istotna. Równie ważnym zastosowaniem ThermoEye jest monitorowanie loch w sekcjach porodowych. Dobrobyt lochy wpływa
bezpośrednio na jej pokarm dla osesków. W trakcie jakichkolwiek zmian chorobowych u lochy, jakość pokarmu
jest zdecydowanie gorsza co w bezpośredni sposób przekłada się na wolniejszy wzrost jej potomstwa.

Jak działa system ThermoEye?

Urządzenie ThermoEye jest instalowane w ogólnodostępnych
i często odwiedzanych miejscach w chlewni. Takimi miejscami
są między innymi automaty paszowe, stacje wagowe
(sortujące), porodówki. ThermoEye do detekcji temperatury
używa zjawiska termografii. Każde z urządzeń posiada
wbudowane kamery termograficzne, które po instalacji
skierowane są tak, aby z niewielkiej odległości (poniżej jednego
metra) obserwowały zwierzęta. W przypadku, gdy urządzenie
wykryje temperaturę podwyższoną u danego zwierzęcia,
zostaje ono wówczas automatycznie oznaczone farbą
spożywczą. Automatyczne znakowanie odbywa się za pomocą
spryskiwacza, który również jest wbudowany w urządzenie
ThermoEye. Jednocześnie z oznakowaniem chorego zwierzęcia
przesyłana jest informacja dla hodowcy, mailem lub SMS,
o miejscu i czasie zdarzenia.

Gdzie można zainstalować ThermoEye?

ThermoEye 1000 – urządzenie przeznaczone do instalacji
w tuczarniach w automatach paszowych.
Temperatura zwierzęcia jest monitorowana około 3-4 razy
dziennie – czyli dokładnie tyle razy, ile średnio zwierzę
korzysta ze stanowiska do karmienia.
ThermoEye 2000 – urządzenie przeznaczone do instalacji
w stacjach porodowych dla loch. Po zainstalowaniu
odpowiedniej infrastruktury urządzenie można w prosty
i szybki sposób przenosić na inne stacje porodowe.
Lochy monitorowane są 24h/7, co umożliwia jeszcze
dokładniejszą detekcję anomalii zdrowotnych.
ThermoEye 4000 – jest to urządzenie instalowane
w tuczarniach, w stacjach wagowych/separacyjnych. Ta wersja
urządzenia jest również przeznaczona do instalacji
ThermoEye 4000 – wersja dla stacji separacyjnych w sektorach grupowych loch w stacjach żywieniowych.

Co zyskujesz wybierając ThermoEye?

By móc opowiedzieć o zaletach urządzenia musimy spojrzeć w liczby. Tucznik sprzedawany jest w średniej wadze 120 kg.
W fazie wzrostu, od 30 kg do 120 kg, powinien on spożyć maksymalnie 280 kilogramów paszy. Tak, jak zostało to wcześniej
wspomniane , metabolizm zwierząt w trakcie choroby jest zupełnie inny. Skupia się on wtedy na podstawowej funkcji – przeżycia,
dlatego wraz z chorobą spada przyrost masy zwierzęcia względem spożytej paszy. Jak duże są to straty? By to zobrazować
musimy spojrzeć na poniższą tabelę:
Jak widać na powyższej tabeli, 0,1 wskaźnika FCR odpowiada około 11 złotym. Stąd, zakładając, że jeśli posiadamy średni FCR
w naszej chlewni na poziomie 2,7, wydajemy na paszę około 274 złotych.
Eliminując zagrożenie w postaci niewykrycia choroby, jesteśmy w stanie zredukować wskaźnik FCR o nawet 0,27, co stanowi
większy zysk na każdym zwierzęciu o 30 zł. Dodatkowym elementem jest redukcja śmiertelności, która wynosi około 1-2%.
Śmiertelność występuję na różnych etapach chowu zwierząt, stąd ciężko dokładnie dokonać szacunku strat. Zakładając
najbardziej korzystny rachunek, w którym zwierzę pada zaraz po przetransportowaniu, wówczas strata liczona jest od kosztu
zakupu jednego zwierzęcia. Załóżmy, że importowany prosiak kosztuje 300 zł za sztukę, stąd dla padnięć zwierząt
na poziomie 2%, przekłada się na 6 zł dodatkowej straty. Zmniejszając śmiertelność za pomocą stałego monitoringu zwierząt
możemy zaoszczędzić dodatkowo około 3-4 złotych. Podsumowując, hodowca z użyciem systemu ThermoEye jest w stanie
wypracować większy zysk nawet o 34 złotych na każdej sztuce tucznika!